فورجینگ چیست

فورجینگ چیست؟

فورجینگ در مشهد روش جوش فورجينگ سر به سر ميلگرد  که زیر مجموعه جوشهای خمیری در مبحث نهم آیین نامه ملی  ساختمان ... ادامه مطلب