فورجینگ جعفری

فورجینگ از نظر مهندسی

فورجینگ در مشهد بسیاری از فعالان حوزه ساختمان، جوش سر به سر میلگرد را اصولی‌ترین روش در بین انواع روش‌های اتصال میلگرد می‌دانند. در ... ادامه مطلب