همواره به دليل وجود بارهاي کششی، خمشی و گاها پيچشی در سازه ها نحوه درست اتصال ميلگردها در درون بتن از اهميت بسيار بالايي برخوردار مي باشد.
انواع اتصال های رايج در ميلگرد ها به روش های زير تقسيم بندی مي شود :
1- اتصال روی هم -اورلپ (Overlap)
2- اتصالات مکانيکی-کوپلر (Coupler)
3- فورجينگ با جوشکاری فشار گاز( Gas Pressure welding of rebar)
اتصال روی هم یا اورلپ  تاکنون به عنوان روشی مهم و کاربردی برای ميلگرد های قطر پايين مورد استفاد قرار مي گرفت ولی به دليل دارا بودن معايبی همچون عدم استحکام محل اتصال، پيچيده بودن آرايش ميلگرد ها ، ايجاد مقطع ثانويه بزرگتر از حالت پايه و همچنين افزايش هزينه ، استفاده از آن براي ميلگرد های با قطر بالا دراغلب استانداردها  و آیین نامه ها ممنوع شده است.
با توجه به معايب زياد در روش اتصال روی هم به کاربردن روش اتصال مکانيکی یاکوپلر جايگزين مناسبی برای حذف روش اتصال روی هم گرديد ولی بالا بودن هزينه،  غير قابل اجرا بودن اين روش در بعضي از مقاطع ،سنگینی و پرتابل نبودن تجهیزات  و زمانبر بودن  اجرای این تکنولوژی ، منجر به توسعه نیافتن آن، در صنعت ساختمان گردیده است.

همواره به دليل وجود بارهاي کششی، خمشی و گاها پيچشی در سازه ها نحوه درست اتصال ميلگردها در درون بتن از اهميت بسيار بالايي برخوردار مي باشد.
انواع اتصال های رايج در ميلگرد ها به روش های زير تقسيم بندی مي شود :
1- اتصال روی هم -اورلپ (Overlap)
2- اتصالات مکانيکی-کوپلر (Coupler)
3- فورجينگ با جوشکاری فشار گاز( Gas Pressure welding of rebar)
اتصال روی هم یا اورلپ  تاکنون به عنوان روشی مهم و کاربردی برای ميلگرد های قطر پايين مورد استفاد قرار مي گرفت ولی به دليل دارا بودن معايبی همچون عدم استحکام محل اتصال، پيچيده بودن آرايش ميلگرد ها ، ايجاد مقطع ثانويه بزرگتر از حالت پايه و همچنين افزايش هزينه ، استفاده از آن براي ميلگرد های با قطر بالا دراغلب استانداردها  و آیین نامه ها ممنوع شده است.
با توجه به معايب زياد در روش اتصال روی هم به کاربردن روش اتصال مکانيکی یاکوپلر جايگزين مناسبی برای حذف روش اتصال روی هم گرديد ولی بالا بودن هزينه،  غير قابل اجرا بودن اين روش در بعضي از مقاطع ،سنگینی و پرتابل نبودن تجهیزات  و زمانبر بودن  اجرای این تکنولوژی ، منجر به توسعه نیافتن آن، در صنعت ساختمان گردیده است.

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *